Algemene informatie

Verwijzing 
Logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling kan plaats vinden na verwijzing van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist. U kunt echter ook zonder verwijzing terecht bij de onze praktijk omdat wij bevoegd zijn om zelfstandig cliënten te screenen en eventueel hierna te behandelen. Onder het kopje ‘Directe Toegankelijkheid’ vindt u hier meer informatie over. 

Aanmelding 
Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u zichzelf of uw kind via deze website (met behulp van het aanmeldingsformulier) of telefonisch bij ons aanmelden. Een snelle eerste afspraak is vaak mogelijk binnen onze praktijk. 

Intake en anamnesegesprek 
Bij een eerste afspraak vragen wij u het volgende mee te nemen: – (eventuele) verwijzing van huisarts, tandarts of specialist – verzekeringsgegevens – geldig legitimatiebewijs. Bij het anamnesegesprek wordt de hulpvraag verder geanalyseerd: de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem, worden in kaart gebracht. Mogelijk wordt er ook al gestart met een onderzoek om wellicht al een diagnose te stellen.

Behandeling 
Er wordt uitsluitend op afspraak behandeld. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk. Aan het eind van een behandeltraject wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor de verwijzend arts en de patiënt. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt er zo nodig een afspraak voor controle gemaakt. 

Vergoeding 
Veelal worden de logopedische behandelingen vergoed door de ziektekostenverzekering. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. 

Afmelding 
Het afmelden van een behandeling dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren, omdat anders 75% van het tarief bij de cliënt zelf in rekening wordt gebracht. 

Directe toegankelijkheid 
De directe toegang tot Logopedie is mogelijk per 1 augustus 2011. Dit houdt in dat u rechtstreeks een afspraak kunt maken met ons zonder verwijzing van derden. In een kort vraaggesprek van 10 é 20 minuten kijken wij dan of er een indicatie voor logopedische behandeling is. Indien dit het geval is kan er veelal op korte termijn een behandelingstraject gestart worden. Uw huisarts zal hierover geïnformeerd worden. Voor aanvullende informatie, zie ook http://www.logopedie.nl

Samenwerking 
De ervaring leert dat een probleem in sommige gevallen een multidisciplinaire aanpak vereist. Om die reden hebben wij veel contact met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, huisartsen, consultatiebureau, peuterspeelzalen, integrale vroeghulp en andere (para)medici.