Identificatieplicht in de zorg:

Als u medische zorg ontvangt, zo ook binnen onze logopediepraktijk, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. 

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. 
De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. 

Verdere informatie kunt u ook hier terugvinden 

Ons privacyreglement is hier terug te vinden