Specialisaties

Wij hebben binnen onze werkzaamheden als algemeen logopediste ons gespecialiseerd in: 

Sensorische informatie verwerking: 
Hierbij gaat het om het behandelen van kinderen met een logopedische stoornis waarbij ook problemen zijn in het verwerken van zintuiglijke informatie. 

Eet- en drinkproblemen: 
Wij behandelen kinderen vanaf 0 jaar met (neurologische) eet- en drinkproblemen. Bij deze kinderen zien we vaak problemen met het zuigen, kauwen en/of slikken. zie ook http://www.prelogopedie.nl/

Preverbale- en kinderlogopedie: 
In onze praktijk zien wij jonge kinderen (vanaf peuterleeftijd) waarbij de spraak- en of taalontwikkeling niet of vertraagd op gang komt. Bij deze kinderen onderzoeken en/of observeren wij het spraak- en taalontwikkelingsniveau en de algemene communicatieve voorwaarden en vaardigheden. 

Articulatie: 
Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen volgens gespecialiseerde articulatietherapieën zoals Methaphon en Hodson en Paden. 

Ziekte van Parkinson: 
De logopedisten in onze praktijk onderzoeken bij de Parkinsonpatiënt, welke beperkingen er zijn op het gebied van de adem, stem, articulatie (uitspraak), eten en drinken en stellen aan de hand daarvan een behandelplan op. Onze praktijk is sinds 2009 aangesloten bij het Parkinson Netwerk, een landelijk opererend netwerk van medisch- en paramedische specialisten op het gebied van behandelen van Parkinsonpatiënten. Voor aanvullende informatie , zie ook http://www.parkinsonnet.nl/

MS: 
Onze praktijk is eveneens aangesloten bij het MS Netwerk, een landelijk opererend netwerk van medisch- en paramedische specialisten op het gebied van MS-patiënten, zie ook https://www.mszorgnederland.nl/

Adem en stemtherapie:
Wij zijn gespecialiseerd in stemtherapie bij zowel kinderen als volwassenen. U kunt hierbij denken aan stemklachten zoals heesheid, poliepen en stembandknobbels. Ook kunt u met ademhalingsproblemen/hyperventilatie bij ons terecht.

Afwijkend mondgedrag:
In onze praktijk behandelen gecertificeerde logopedisten afwijkend mondgedrag. Afwijkend mondgedrag uit zich vaak in slissen of afwijkende stand van de tanden doordat de tong tijdens het slikken tegen de tanden duwt. Voor meer informatie zie https://www.omftcursus.nl/wat-is-omft/