Vergoedingen

• Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen. Logopediepraktijk Voorhout heeft contracten afgesloten alle zorgverzekeraars in Nederland. De behandeling wordt dan ook meestal door uw zorgverzekeraar vergoed. Houdt u wel rekening met het wettelijk eigen risico dat geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. 

• De behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Ook als de behandeling niet onder de dekking van uw zorgverzekering valt, moet u deze zelf betalen. Op deze facturen zijn de onderstaande betalingsvoorwaarden van toepassing. 

Betalingsvoorwaarden

• Een afspraak die niet nagekomen kan worden dient minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wij zijn anders genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd, conform de afspraken met uw zorgverzekeraar, bij u persoonlijk in rekening te brengen. U kunt dit ook lezen op uw afsprakenkaartje. U kunt uw afspraak afzeggen via ons algemene nummer 0252224111 (met antwoordapparaat) en/of via ons e-mailadres van uw behandelend logopedist (zie website).Ook s´avonds en in het weekend beschikt u dus over de mogelijkheid uw afspraak af te zeggen. 

• Betaling voor de logopedische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de logopedist vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. 

• Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. 

• Indien de logopedist zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren