Wanneer logopedie?

Wanneer er sprake is van één of meerdere aspecten die hieronder zijn beschreven kunt u contact opnemen met onze praktijk 

Spraak 
• Het niet of niet goed uitspreken van klanken
• Moeite met de vorming van bepaalde klanken.
• Slissen
• Onduidelijk spreken
• Binnensmonds spreken
• Open en gesloten neusspraak
• Schisis
• Te snel spreektempo

Taal 
• Niet of nauwelijks spreken
• Vertraagde/ afwijkende taalontwikkeling
• Niet op gang komen van de taalontwikkeling
• Onvoldoende taalbegrip en/of taalgebruik
• Beperkte woordenschat
• Moeite met zinsbouw/vertellen van verhalen
• Moeite met verwoorden van gedachten/belevenissen

Adem en stem 
• Onvoldoende adembeheersing
• Heesheid of stemklachten door verkeerd stemgebruik
• Heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen
• Hyperventileren

Afwijkend mondgedrag 
• Afwijkend mondgedrag 
• Open mondgedrag
• Mond-ademen
• Kauwproblemen
• Duimzuigen/vingerzuigen
• Afwijkend slikpatroon

Eten en drinken 
• Eet en drinkproblemen bij baby’s/(jonge) kinderen
• Llikproblemen

Neurologische stoornissen 
• Spraak- en taalproblemen ten gevolge van hersenbeschadiging: Afasie, Dysartrie, ziekte van Parkinson, MS, ALS, MSA) 
• Dysfagie (slikproblemen na een beroerte, Parkinson, MS, ALS, MSA) 

Auditieve vaardigheden/Horen 
• Gehoorproblemen
• Verminderde klankwaarneming
• Zwakke auditieve vaardigheden

Overig 
• Syndroom van Down 
• Sensorische informatieverwerking http://www.nssi.nl/