Welkom bij Logopediepraktijk Voorhout!

Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. In het dagelijkse leven is communiceren onmisbaar. Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. Om te spreken gebruik je je adem, stem, neus, tong en lippen. Tevens zijn horen, denken en begrijpen onmisbaar in de communicatie. Spreken is dus een ingewikkeld proces. De logopedist verleent hulp bij stoornissen in de communicatie bij kinderen en volwassenen op het gebied van: 

– spraak 
– taal 
– adem en stem 
– afwijkend mondgedrag 
– eten en drinken 
– neurologische stoornissen 
– auditieve vaardigheden/ horen 

Wanneer er sprake is van een of meerdere van deze bovenstaande stoornissen, dan kunt u (of uw kind) bij onze praktijk terecht. Een uitgebreider overzicht vindt u onder het kopje ‘algemene informatie’ Wij nemen regelmatig deel aan verschillende cursussen en doen daarnaast aan bij- en nascholing om onze kennis alsmaar te verbreden en onze kwaliteit te waarborgen. Wij zijn op verschillende gebieden gespecialiseerd, te weten articulatie, stem, afwijkend mondgedrag(OMFT), eet- en drinkproblemen, pre- verbale logopedie, sensorische informatieverwerkingsproblemen, ziekte van Parkinson en MS.

Logopedisten:

Ons team van logopedisten bestaat uit Cecile Nieuwenhuys, Esther Mekking en Kim van Leeuwen. Wij zijn allen lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en tevens zijn wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. 


vlnr Esther Mekking, Cecile Nieuwenhuys en Kim van Leeuwen